Integritetspolicy


Senaste uppdatering av vår integritetspolicy:  2019-10-14

Allmänt om vår integritetspolicy och dataskyddsförordningen (GDPR)


Vi på Snyggt Ljud värnar om din personliga integritet och arbetar för att dina personuppgifter som insamlats i samband med användning av våra tjänster, behandlas och skyddas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).
Vi avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och korrekt sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.
Här kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen.


Vem ansvarar för dina personuppgifter?


Snyggt Ljud (Snyggt Ljud i Sverige, org.nr: 7411064970) drivs som enskild firma och innehavaren Magnus Abrahamsson (741106-4970) är personuppgiftsansvarig.

Kontaktuppgifter:
Snyggt Ljud
Södra Drottninggatan 25A
451 40  Uddevalla

Tel: 0522-12360
E-post: magnus@snyggtljud.se


Hur samlar vi in data/personuppgifter?


- Genom att du lämnar uppgifter i vår webbshop eller fysiska butik i samband med köp.
- Vid kontakt med oss per e-post eller brev.
- När du lämnar uppgifter och samtycke till våra utskick såsom nyhetsbrev och annan marknadsföring.
- Vi kan komma att samla in adressuppgifter från tredjepartsleverantörer för att hålla dessa uppdaterade.
- Data samlas in när du besöker vår webbshop och använder våra tjänster, delvis genom kakor (cookies).När och varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

All insamling och behandling av personuppgifter måste ha en rättslig grund enligt Dataskyddsförordningen.
Den rättsliga grunden som vi på Snyggt Ljud samlar in och behandlar personuppgifter kan vara en eller flera av följande: 

- Avtal: För att fullfölja avtal med dig som kund när du tex lägger en beställning i vår webbshop.
- Rättslig förpliktelse: Vissa personuppgifter är vi skyldiga enligt lag att behandla, tex för bokföringen.
- Intresseavvägning: När vårt intresse för behandligen väger tyngre än den registrerades och det är nödvändigt för det aktuella ändamålet.
- Samtycke: När du som kund ger ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter, tex för viss marknadsföring såsom nyhetsbrev.
Obs att samtycke kan när som helst tas tillbaka och du har då rätt att få dessa uppgifter raderade.
Nedan följer exempel på när och på vilken rättslig grund vi samlar in och behandlar personuppgifter.

1. Vid beställningar/köp/reklamationer/reparationer - Rättslig grund: Avtal, rättslig förpliktelse

Personuppgifter som kan samlas in och behandlas:
Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, ip-adress, ev meddelande i samband med köp/reklamation/reparation.


2. Övrig kontakt (ej marknadsföring) per e-post, chat, telefon och brev - Rättslig grund: Intresseavvägning.

Personuppgifter som kan samlas in och behandlas:
Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, ip-adress, ev meddelande i samband med kontakt.


3. Marknadsföring till kunder upp till 12 månader efter senaste köp - Rättslig grund: Intresseavvägning.

Personuppgifter som kan samlas in och behandlas:
Namn, adress, personnummer, telefonnummer, e-post, ip-adress, ev meddelande i samband med köp/kontakt.


4. Anmälan till våra nyhetsbrev och annan allmän marknadsföring - Rättslig grund: Samtycke

Personuppgifter som kan samlas in och behandlas:
Namn, adress, telefonnummer, e-post, ip-adress, ev meddelande i samband med kontakt.


5. Vid användandet av vår hemsida/webbshop som kund/inloggad samlas data in för analys och utvärdering - Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke (cookies).

Personuppgifter som kan samlas in och behandlas:
Namn, adress, e-post, ip-adress, teknisk data såsom vilken webläsare, operativsystem, skärmupplösning och hur man interagerat med hemsidan.

6. Vid användandet av vår hemsida/webbshop som anonym samlas data in för analys och utvärdering - Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke (cookies).

Personuppgifter som kan samlas in och behandlas:
ip-adress, teknisk data såsom vilken webläsare, operativsystem, skärmupplösning och hur man interagerat med hemsidan.Hur länge lagras dina personuppgifter?


1. Personuppgifter som behandlas av rättslig förpliktelse (tex för bokföring) lagras enligt gällande lagstiftning.
2. Personuppgifter som behandlas med avtal eller intresseavvägning som rättslig grund, lagras i upp till 36 månader.
3. Personuppgifter som behandlas med samtycke som rättslig grund lagras tills dess att samtycke återkallats.


Vilka är dina rättigheter när det gäller personuppgifter?


1. Det är du som bestämmer över dina personuppgifter och viss behandling av data kräver ditt samtycke och du kan alltid återkalla ditt samtycke.
2. Du har rätt att begära ut vilka personuppgifter vi har om dig.
3. Du kan alltid begära att dina personuppgifter raderas eller anonymiseras såvida det inte krockar med vår skyldighet att bevara uppgifter för tex bokföring eller för att fullfölja avtal eller vårt berättigade intresse av att spara uppgifter för tex reklamationsärenden, garanti och liknande.
4. Du har rätt att få dina personuppgifter rättade
5. Du har rätt att återkalla samtycke till tex marknadsföring när som helst.


Till vem kan dina personuppgifter lämnas?


För att kunna fullfölja våra avtal med dig som kund vid tex ett köp så behöver vi lämna vissa uppgifter till en tredje part.
Detta kan handla om tex fraktbolag för att kunna skicka varor till dig, betaltjänsteföretag för att kunna ta betalt i samband med köp.
Det kan också handla om tjänster som vår chat på hemsidan och den e-posttjänst vi använder för våra nyhetsbrev.
Några av dessa befinner sig utanför EU men i ett land som uppfyller de krav som EU ställer för att kunna uppfylla kraven i GDPR.
Vi lämnar aldrig ut personuppgifter i onödan och vi säljer aldrig vidare några personuppgifter till tredje part.
När vi lämnar ut personuppgifter till tredje part så agerar de antingen själva som personuppgiftsansvarig eller som ett personuppgiftsbiträde.
I de fall vi anlitar tredje part som personuppgiftsbiträde så finns ett biträdesavtal mellan oss på Snyggt Ljud (som personuppgiftsansvarig) och tredje part.
Detta för att försäkra oss om att tjänsteleverantörerna vi anlitar också följer dataskyddsförordningen.

Nedan följer en lista på nuvarande företag vi lämnar personuppgifter till:

DHL (fraktbolag) - agerar som personuppgiftsansvarig
Bambora (kortinlösare) - agerar som personuppgiftsansvarig
Payer (betaltjänsteföretag) - agerar som personuppgiftsbiträde
Mailchimp (e-post-leverantör) - agerar som personuppgiftsbiträde
PureChat (en chat-leverantör) - agerar som personuppgiftsbiträde
Loopia (webhotellsleverantör) - agerar som personuppgiftsbiträde